Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby jego klienci mieli świadomość tego, że ich firma w ogóle istnieje. Jeśli się o niej nawet nie dowiedzą, nie będą jej dostrzegać, to, rzecz jasna, nie podejmą żadnych działań decyzyjnych ani zakupowych w Twojej firmie. Podstawowym celem jest więc zaistnienie w umysłach swoich odbiorców. Właśnie to podręczniki marketingu nazywają świadomością marki i jej budowaniem (branding). Składa się na nią nie tylko sama chęć utrwalenia swojej firmy w świadomości klienta, ale także utrwalenie jej w taki sposób, jaki sami tego oczekujemy. Nie ulega wątpliwości przecież, że chcemy, aby klienci kojarzyli nas dobrze. Usłyszenie przez klienta informacji o nas np. w związku z biznesowym skandalem, komentowanym w mediach, nie będzie więc zaliczać się do świadomego budowania przez nas marki.

Rodzaje świadomości

Początkowo może wydawać się to nieco mało prawdopodobne, ale świadomość naszej marki wśród klientów jesteśmy w stanie zbadać. Rozróżniono trzy rodzaje świadomości marki, które pozwalają na łatwiejszą pracę nad poprawieniem jej poziomu wśród naszych odbiorców.

– Świadomość wspomagana – można mówić o niej, gdy ukażemy badanemu listę marek, wśród których będzie nasza, a ten ją rozpozna i będzie w stanie przyporządkować formę naszej działalności do nazwy firmy. Jest to świadomość na najniższym poziomie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient markę rozpozna, lecz to nie na tym poziomie świadomości powinno przedsiębiorcom zależeć najbardziej.

– Świadomość spontaniczna – w tym wypadku badany jest proszony o wymienienie marek z danej branży, jakie zna, bez żadnych podpowiedzi. Jeśli więc znajdziemy się z naszą firmą na wymienionej liście, oznacza to, że klient kojarzy nas bezpośrednio z tym, czym się zajmujemy, kategorią produktów, czy usług. Jego sposób myślenia może odbywać się na zasadzie skojarzenia kategoria -> marka, a nie jedynie marka -> kategoria, jak w przypadku świadomości wspomaganej.

– Top of mind – na „byciu top” oczywiście zależy wszystkim. Osiągnąć to jest jednak już bardzo trudno, gdyż wszystkie branże są już dość mocno wyeksploatowane, pustych miejsc do działalności do rynku jest bardzo mało. Myślimy o coli, mówimy Coca-Cola, myślimy hamburger, mówimy – McDonald’s. Bardzo trudno byłoby zrzucić takich potentatów z zajmowanej pozycji w ich kategorii produktów, dlatego dużo łatwiej osiągnąć top of mind klienta na nowej niszy niż wygrać wyścig w już istniejącej.

Budowa świadomości marki

Można to uznać za banał i frazes, ale świadomość marki budujemy każdym działaniem naszej firmy. Wchodzą w to nie tylko czynności związane bezpośrednio z samym świadczeniem usług, ale w znaczącej mierze nasze działania reklamowe i PR. Eksperci zaznaczają wpływ na budowanie świadomości marki m.in. samej nazwy marki, haseł reklamowych, obecności firmy w Internecie, logo i grafik firmy, marketingu szeptanego i kontaktu z klientem, a także jakości samych produktów. Wynika z tego między innymi to, że świadomością naszej marki wśród klientów możemy zarządzać poprzez wymienione działania. Z całym tym procesem wiąże się jeszcze pojęcie reputacji. Budując reputację, budujemy także markę. Bez reputacji, nie mamy wiernych klientów. Bez wiernych klientów, nie istniejemy w ich świadomości. To, czy świadomość naszej marki jest budowana w sposób skuteczny i czy przynosi oczekiwane przez nas efekty, powinniśmy na bieżąco badać poprzez badania sondażowe, oparte na opisanych powyżej poziomach świadomości.

Budowanie świadomości marki wymaga przemyślanych działań na każdej płaszczyźnie. Nie mogą być one w żadnym wypadku przypadkowe, nawet, gdy prowadzimy tylko lokalny biznes. Nie wystarczy, że skupisz się na jakości swoich usług lub produktów. Dopracować należy również Twoje kanały komunikacji z klientami, identyfikację wizualną, reklamy w tym kampanie Adwords, stronę internetową – wszystko to, co buduje Twoją reputację, a co za tym idzie, wzmacnia także Twoją markę i jej świadomość.