Analityka gromadzonych danych staje się nieodłącznym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w firmach i przedsiębiorstwach działających w wielu branżach. Jedną z przeszkód na drodze do skutecznej implementacji rozwiązań BIG DATA jest jednak brak przygotowania w zakresie kadry, procesów i narzędzi. Jak zatem kompleksowo budować w organizacjach kulturę danych, by w pełni wykorzystać potencjał rozwiązań BIG DATA?

Analiza celów
Umiejętne zaplanowanie kierunku działań to pierwszy krok w budowaniu data-driven culture, czyli kultury organizacji opartej na danych. W związku z tym firmy stoją przed wyzwaniem ponownego przeanalizowania swoich indywidualnych celów, które mogą być zrealizowane poprzez rozwiązania BIG DATA. Bez względu na to, czy chcą one usprawnić łańcuch dostaw, dotrzeć do nowych klientów czy też zmniejszyć koszty prowadzenia działalności, potrzebna jest im przemyślana strategia realizowana za pomocą wykwalifikowanych pracowników i dostępnych technologii.
Strategia partnerstwa
W budowaniu kultury danych w organizacjach, kluczową rolę odgrywają współpracujący ze sobą ludzie o kreatywnym i nieszablonowym podejściu. Potrzeba ścisłej kooperacji odnosi się zarówno do specjalistów IT, jak i zespołów produktowych, marketingowych czy sprzedażowych. Wzajemnie zrozumienie wszystkich działów pozwala na wypracowanie skuteczniejszych rozwiązań BIG DATA. Przykładowo, pracownicy IT wykazują się mniej strategicznym podejściem , typowym dla specjalistów biznesowych, którym brak z kolei analitycznego know-how charakteryzującego zaplecze techniczne. Tylko ścisła współpraca na wysokim poziomie daje przedsiębiorstwom szansę na pełne wykorzystanie potencjału analizowanych danych.
Inwestycja w technologie
Dane pochodzące z różnych źródeł, takich jak transakcje bankowe czy media społecznościowe, wymagają wdrożenia narzędzi służących do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji niestrukturyzowanych informacji w sposób pozwalający na ich efektywne wykorzystanie w praktyce. W organizacjach data-driven szczególną rolę odgrywają przede wszystkim narzędzia zwiększające wydajność podejmowanych działań oraz usprawniające zarządzanie przepływem pracy, w której decyzje podejmowane są na faktach, a nie emocjonalnych argumentach czy doświadczeniach pracowników.
Przekazywanie wiedzy
W organizacjach, które decydują się na wdrożenie kultury danych, ważną rolę odgrywa systematyczna edukacja pracowników w zakresie analityki danych i korzyściach płynących z zastosowania rozwiązań BIG DATA. Organizacje mogą brać udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach online lub korzystać z wiedzy tak zwanych ekspertów , dzięki którym pracownicy lepiej rozumieją ideę rozwiązań BIG DATA i skuteczniej budują kulturę danych w organizacji.