Badania ilościowe w marketingu

Badania ilościowe w marketingu

4 kwietnia 2017 Wyłączono przez Tylkomarketing.info

Podstawą każdej dobrej kampanii marketingowej powinny być dokładne badania, które pozwalają na odpowiedzenie na pytanie – czego oczekują konsumenci? W tym celu przeprowadza się między innymi badania ilościowe.

Za sprawą badań ilościowych jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na szerokie pytanie – ile? Zaliczają się do nich różnego rodzaju rankingi, kwestionariusze oraz sondaże, które przeprowadzane mogą być telefonicznie, komputerowo czy osobiście. Przy realizowaniu badań liściowych konieczne jest zawsze dobranie odpowiedniej liczby osób, czyli próby, aby wyniki były miarodajne.

Zasadniczo badania ilościowe nie koncentrują się na poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących indywidualnych opinii, ale na poznaniu wspólnych cech w danej grupie. Aby uzyskać odpowiedzi pozwalające na wykonanie analizy, stosuje się specjalny formy pytania zamkniętych. W ten sposób wyniki mogą być od razu poddane analizom statystycznym, dając dokładne odpowiedzi.

Za sprawą badań ilościowych możemy znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • jakie są preferencje konsumentów?

  • jakie są kryteria sukcesu?

  • jaki jest pierwszy, a jaki kolejny wybór konsumenta?

  • jaki jest negatywny wybór konsumenta?

Oczywiście, są to tylko przykładowe pytania, ponieważ wtedy, gdy będą one odpowiednio skonstruowane, możemy otrzymać także inne odpowiedzi na interesujące nas kwestie. Formułować możemy już pytania i stwierdzenia ze skalą ocen, na przykład tak zwaną skalą Likerta, pytania zamknięte z jednokrotnym lub wielokrotnym wyborem, pytania rankingowe, w których prosimy o uszeregowanie zmiennych.

Techniki gromadzenia danych

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w kontekście badań ilościowych możemy zastosować różne techniki zbierania danych. To głównie CATI, PAPI/CAPI oraz CAWI.

Badania CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo, który prowadzony jest dzisiaj bardzo często w call center. Ma też niskie koszty, trwa krótko i pozwala na bieżącą kontrolę napływających wyników.

Badania PAPI Pen&Paper Personal Interview) polegają na bezpośrednim wywiadzie kwestionariuszowym z respondentem na papierowym kwestionariuszu, natomiast CAPI (Computer Assisted Personal Interview) z wykorzystaniem tabletów, laptopów czy smartfonów.

Coraz popularniejsze stają się badania CAWI (Computer Assisted Web Interview), które bazują na ankietach internetowych. Respondent wypełnia wtedy ankietę samodzielnie, co przekłada się na jeszcze niższe koszty i łatwe zebranie i analizowanie wyników.

Jak wykonać badania ilościowe w marketingu?

Można przygotować je samodzielnie, niemniej jednak najlepiej zlecić je fachowcom. Wtedy możemy mieć pewność, że będą one zrealizowane kompleksowo i fachowo. Firma wykonująca badania zadba o to, aby ich wyniki były jak najbardziej wierne rzeczywistości.

Z profesjonalnych usług w ramach badań ilościowych oraz innych badań marketingowych możemy skorzystać w agencji badawczej CBM Test, która została założona w 2000 roku. Od tego roku oferuje badania rynku dotyczące satysfakcji klientów, pracowników i badania dotyczące jakości obsługi.