Uprawianie sportu podczas wakacyjnego wyjazdu jest obecnie jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu. Aby podczas podróży czuć się w pełni bezpiecznie, warto wcześniej pamiętać o kupnie odpowiedniej polisy

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie podróżne dla osób uprawiających aktywność fizyczną, powinno zawierać odpowiednie rozszerzenia. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, aby wykupić najlepsze ubezpieczenie dla sportowców na wyjazd?

Ubezpieczenie dla sportowców na wyjazd – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Przy wyborze oferty ubezpieczenia dla sportowców warto przede wszystkim zwrócić uwagę czy uprawiany przez nas sport znajduje się wśród dyscyplin objętych ochroną ubezpieczeniową. Następnie dobrze jest przeanalizować następującej kwestie:

  • co dokładnie oferuje produkt ubezpieczeniowy (czy ubezpieczenie uwzględnia konkretne urazy, wypadki, pobyt w szpitalu, operacje itd.),
  • jakie daje możliwości rozszerzenia ochron – pakiet Assistance, ubezpieczenie sprzętu sportowego czy rozszerzenie ochrony o sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne,
  • wyłączenia odpowiedzialności.

Powyższe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), czyli dokumencie określającym dokładne warunki dotyczące umowy ubezpieczeniowej zawartej między ubezpieczonym a ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie sportowe – jaki zakres jest najlepszy?

Najistotniejszym elementem polisy sportowej jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Umożliwia ono bowiem pokrycie kosztów związanych z operacją, pobytem w szpitalu, lekami i specjalistycznym transportem do Polski.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to kolejny element wartego uwagi ubezpieczenia sportowego. NNW zapewnia ochronę na wypadek urazu, który powstanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas uprawiania sportu.

Polisa sportowa powinna też zawierać Assistance, czyli usługi, które umożliwiają otrzymanie pomocy w podróży — od umówienia wizyty lekarskiej, po zorganizowanie transportu medycznego do Polski, czy transportu zwłok.

W przypadku polisy sportowej ważne jest też ubezpieczenie kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej. Jest niezbędne zwłaszcza w sytuacji, kiedy planujemy wyjazd, na przykład na narty. Zwykle jest ono zawarte w ramach kosztów leczenia lub Assistance.

Podczas uprawiania sportu za granicą warto posiadać też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które zapewnia ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie wszelkich roszczeń – zarówno za spowodowanie u niej obrażeń fizycznych, jak i zniszczenie jej mienia.

Na jaką kwotę warto wykupić ubezpieczenie dla sportowców?

Na cenę polisy, obok jej zakresu i kategorii sportu, wpływ mają sumy ubezpieczenia za poszczególne ryzyka w polisie. Im są wyższe, tym wyższe odszkodowanie otrzymamy. Podejmując decyzję o tym, na jaką kwotę się ubezpieczyć trzeba wziąć pod uwagę po pierwsze miejsce, do którego się wyjeżdża. Im dalej od Polski, tym sumy ubezpieczenia powinny być wyższe. Po drugie trzeba rozważyć ryzyko, jakie niesie ze sobą dana aktywność. Niezależnie jednak od miejsca pobytu i rodzaju sportu nie należy oszczędzać na sumie ubezpieczenia za koszty leczenia.

Kiedy warto wykupić polisę?

Ubezpieczenie sportowe jest niezbędne zawsze wtedy, kiedy planujesz aktywny wypoczynek za granicą. Standardowa polisa turystyczna nawet w przypadku popularnych sportów może okazać się niewystarczająca. W ubezpieczenie sportowe warto zaopatrzyć się także wtedy, kiedy wycieczkę organizuje biuro podróży.