Znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest niezbędna. Umiejętność płynnego wypowiadania się po angielsku jest niezwykle przydatna podczas zagranicznych podróży, ale także może okazać się pomocna w wykonywanej przez nas pracy. W Polsce istnieje wiele metod nauki angielskiego, ale jak znaleźć tę, która będzie najbardziej efektywna? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Czym są metody bezpośrednie?

Każdy, kto uczył się języka angielskiego w szkole, wie, że największy nacisk jest kładziony na znajomość konstrukcji gramatycznych. Niestety bardzo często odbywa się to kosztem ćwiczenia umiejętności wypowiadania się w tym języku. W efekcie wielu uczniów potrafi wskazać różnice między czasem Present Simple i Present Continuous, ale nie potrafi w komunikatywny sposób powiedzieć kilku zdań o sobie lub uczestniczyć w konwersacji w języku angielskim.

W przypadku nauczania metodami bezpośrednimi, jakość oraz efekty nauczania są nieporównywalne do metod tradycyjnych (pośrednich). Direct Method for English lub metoda Callana, bo takie nazwy nosi metoda bezpośrednia, to sposób nauczania, w której to uczeń jest najważniejszym elementem, ponieważ to on posiada bariery w wypowiadaniu się po angielsku. Jeśli szukasz kursu nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „Callan Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ możesz być pewien, że znajdziesz kurs w pełni dopasowany do swoich potrzeb.

Direct Method for English – zalety

Głównym założeniem Direct Method for English jest nauka języka poprzez trening. Język angielski będzie przyswajany przez nas w efektywny sposób tylko wtedy, gdy będziemy stosować go w praktyce. 

W trakcie nauki języka angielskiego metodą Callana nauczyciel zadaje pytania z podręcznika, a uczeń odpowiada na nie pełnymi zdaniami. Taki sposób treningu daje mu możliwość praktyki różnych form językowych, całego aparatu mowy oraz tego, w jaki sposób jest on sterowany przez nasz mózg. Dzięki takim zabiegom nabywamy umiejętność generowania poprawnych dźwięków, które z oczywistych względów nie występują w naszym języku.