Jak skutecznie nauczyć się mówić po angielsku?

Jak skutecznie nauczyć się mówić po angielsku?

22 maja 2020 Wyłączono przez Tylkomarketing.info

Znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest niezbędna. Umiejętność płynnego wypowiadania się po angielsku jest niezwykle przydatna podczas zagranicznych podróży, ale także może okazać się pomocna w wykonywanej przez nas pracy. W Polsce istnieje wiele metod nauki angielskiego, ale jak znaleźć tę, która będzie najbardziej efektywna? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Czym są metody bezpośrednie?

Każdy, kto uczył się języka angielskiego w szkole, wie, że największy nacisk jest kładziony na znajomość konstrukcji gramatycznych. Niestety bardzo często odbywa się to kosztem ćwiczenia umiejętności wypowiadania się w tym języku. W efekcie wielu uczniów potrafi wskazać różnice między czasem Present Simple i Present Continuous, ale nie potrafi w komunikatywny sposób powiedzieć kilku zdań o sobie lub uczestniczyć w konwersacji w języku angielskim.

W przypadku nauczania metodami bezpośrednimi, jakość oraz efekty nauczania są nieporównywalne do metod tradycyjnych (pośrednich). Direct Method for English lub metoda Callana, bo takie nazwy nosi metoda bezpośrednia, to sposób nauczania, w której to uczeń jest najważniejszym elementem, ponieważ to on posiada bariery w wypowiadaniu się po angielsku. Jeśli szukasz kursu nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „Callan Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ możesz być pewien, że znajdziesz kurs w pełni dopasowany do swoich potrzeb.

Direct Method for English – zalety

Głównym założeniem Direct Method for English jest nauka języka poprzez trening. Język angielski będzie przyswajany przez nas w efektywny sposób tylko wtedy, gdy będziemy stosować go w praktyce. 

W trakcie nauki języka angielskiego metodą Callana nauczyciel zadaje pytania z podręcznika, a uczeń odpowiada na nie pełnymi zdaniami. Taki sposób treningu daje mu możliwość praktyki różnych form językowych, całego aparatu mowy oraz tego, w jaki sposób jest on sterowany przez nasz mózg. Dzięki takim zabiegom nabywamy umiejętność generowania poprawnych dźwięków, które z oczywistych względów nie występują w naszym języku.